Uvodne odredbe

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove poslovanja pre nego što izvršite porudžbinu.

Ovi opšti uslovi prodaje odnose se na korišćenje internet prodavnice privrednog društva Beogradski edukativni centar d.o.o., Beograd -Savski venac, sa sedištem na adresi Astana 6, matični broj 20799650, pib: 107423554, adresa za prijem elektronske pošte dashinasuperhrana@gmail.com (dalje: Prodavac) putem web site: www. dashinasuperhrana.rs (dalje: Website).

Opštim uslovima poslovanja definisan je odnos između Prodavaca i pružaoca usluga e-trgovine na www. dashinasuperhrana.rs i Vas, našeg kupca, i isti predstavljaju sastavni deo svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog u elektronskoj formi.

Savesno primenjujemo identičan pristup prema svim našim kupcima i pružamo iste pogodnosti, nezavisno da li su naši korisnici ili ne. Stoga će se pravila ustanovljena u ovim Opštim uslovima poslovanja primenjivati i obavezivati sve naše kupce.

Navedeni Opšti uslovi poslovanja tiču se kupovine u našoj e-trgovini (putem našeg sajta).

Samim pristupom Website-u kupac potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima. Ovi Opšti uslovi primenjuju se na svaki pojedini pristup svakog pojedinačnog Kupca.

Kupac potvrđuje da je punoletan ili da uz dozvolu roditelja prihvata sve uslove koje je Prodavac istakao na Website-u, odnosno da je pravno sposoban da zaključi ugovor i izvrši porudžbinu putem Website.

Važenje pravila

Prodavac ima pravo da u bilo kom trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih uslova prodaje, koja izmena će stupiti na snagu odmah u trenutku objavljivanja istih na Website-u.

Nastavljanjem korišćenja Website-a nakon izmenjenih uslova smatra se da je kupac sa istima saglasan i da Prodavac neće biti odgovoran za moguće posledice koje su rezultat promena.

Ukoliko se ne slažete sa promenama molimo Vas da ne koristite Website i da se Prodavcu obratite putem e-mail: dashinasuperhrana@gmail.com ili putem telefona +381/64-5764-266, kako bismo Vaše podatke ukolinili.

Kupoprodajni ugovor

Kupoprodajni ugovor se može sklopiti putem e-trgovine.

Samim poručivanjem i slanjem narudžbine putem našeg sajta, nastaje predlog kupoprodajnog ugovora. Porudžbina će biti obrađena u vremenskom periodu do 5 dana, dok će potvrda o primanju porudžbine biti poslata na Vašu eletronsku poštu.

Kupoprodajni ugovor se smatra zaključenim onog časa kada ponuđač, primi elektronsku poruku koja sadrži izjavu kupca da prihvata ponudu, i kupcu posebnom elektronskom porukom potvrdi prijem prihvata ponude.

Kupoprodajni ugovor će potom biti izvršen slanjem poručenih artikala. O slanju poručenih artikala bićete obavešteni putem elektronske pošte.

Ugovor će se sklopiti u Republici Srbiji i i važiće u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Naručivanje artikala

Kupac artikle može naručiti neposredno putem Website kao neregistrovani korisnik ili nakon izvršene registracije. Sve kupovine registrovanih kupaca se beleže, pa će registrovani kupac u jednom trenutku steći pravo na različite pogodnosti prilikom budućih narudžbi.

Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unetih podataka prilikom registracije.

Ukoliko dođe do bilo kakve promene podataka unetih prilikom registracije, kupac je dužan da što pre ažurira svoj korisnički nalog, odnosno obavesti Prodavca o promenama putem e-mail: dashinasuperhrana@gmail.com

Artikli se naručuju elektronskim putem pritiskom opcije Dodaj u korpu, kojim se odabrani proizvod dodaje u korpu Kupca.

Kupac bira način isporuke i bira način plaćanja.

Cena

Prodavac samostalno utvrđuje cene artikala u skladu sa svojom poslovnom politikom i zadržava pravo izmene istaknutih cena.

U skladu sa zakonom, sve navedene cene su sa uračunatim pripadajućim PDV-om.

Istaknute cene artikala prikazane su sa PDV-om važećim u vreme slanja porudžbine. U slučaju da se PDV stopa promeni pre sklapanja kupoprodajnog ugovora ili pre slanja artikala, kupac je dužan, uzimajući u obzir odabrani način plaćanja, izmiri svaku razliku u kupovnoj ceni ili će prodavac bez odlaganja putem elektronske pošte proveriti sa kupcem da li može naplatiti više od kupovne cene.

Sve istaknute cene, uključujući i cene sa popustom, važeće su do daljeg.

Način plaćanja i isporuka

Način plaćanja možete sami izabrati. Pre slanja porudžbine bićete obavešteni o odabranom načinu plaćanja.

Na Website-u su omogućeni sledeći načini plaćanja:

 • gotovinom
 • uplatnicom/elektronskim bankarstvom
 • kreditnom ili debitnom karticom

Po evidentiranju uplate kupca, artikal se kupcu dostavlja u elektronskoj poruci, na prijavljenu e-mail adresu.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Reklamacija 

Kupac ima pravo na izjavljivanje reklamacije prodavcu i to na e-mail adresu: dashinasuperhrana@gmail.com ili pisanim putem na adresu Beogradski edukativni centar d.o.o., Astana 6, 11 000 Beograd, popunjavanjem obrasca koji mozete preuzeti ovde, u sledećim slučajevima:

 • isporuka artikla koja nije saobrazan artiklu koji je poručen;
 • isporuka artikla koji nije poručen.

Na sve reklamacije, primenjuje se važeća Politika reklamacija Prodavca i Zakon o zaštiti potrošača.

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Odustanak od ugovora zaključenog posredstvom interneta – ugovor na daljinu

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora o prodaji, bez obzira na razloge, u roku od 14 dana od dana kada je Roba isporučena na adresu koju je kupac označio, a pod sledećim uslovima:

 1. da je Roba koju vraća neoštećena, neotpakovana i nekorišćena;
 2. da od isporuke Robe Kupcu nije proteklo više od 14 dana (računajući i neradne dane);
 3. da je kupac popunio i poslao Prodavcu Obrazac za jednostrani raskid (obrazac možete preuzeti ovde) na sledeću email adresu dashinasuperhrana@gmail.com;
 4. da je Prodavac potvrdio prijem Obrasca za jednostrani raskid;
 5. da je Prodavac potvrdio prijem pošiljke koja ispunjava uslov za povrat novca.

Adresa na koju je kupac dužan bez odlaganja da vrati Robu je Beogradski edukativni centar d.o.o., sa sedištem na adresi Astana 6, 11000 Beograd.

Ukoliko prodavac, u okviru sklopljenog ugovora, kupcu besplatno pošalje dodatni proizvod („poklon“), potrebno je vratiti i taj proizvod. U ovom slučaju, snosite troškove povraćaja robe.

U roku od 14 dana od prijema Obrasca za jednostrani raskid, Prodavac će vratiti plaćeni iznos uplatom na račun koji je kupac naveo u Obrascu za jednostrani raskid, s tim što ima pravo da rok za uplatu produži dok mu ne bude dostavljena artikal koju je kupac vratio.

Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

 1. pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
 2. isporuke usluge izvršene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;

 

Neisporuka porudžbine

Prodavac zadržava pravo neisporuke porudžbine u svakom trenutku ukoliko postoji sumnja na zloupotrebu ili kršenje nekog od Opštih uslova. Sumnja na zloupotrebu ili kršenje nekog od Opštih uslova ili drugih pravila koja su istaknuta na Website-u povlači za sobom brisanje Kupca iz baze Prodavca i onemogućavanje novih porudžbina. Prodavac dodatno zadržava pravo da neisporuči porudžbine u svakom trenutku ukoliko postoji sumnja koja ukazuje na to da bi isporukom moglo doći do ugrožavanja fizičkog ili psihičkog integriteta lica koji vrše isporuku Robe.

Razno

Trudimo se da našim kupcima obezbedimo popuste i poklone. U svakom pojedinačnom slučaju obavestićemo kupca o aktuelnim popustima ili poklonima. Ukoliko nije drugačije navedeno, svaki popust ili poklon bon mogu se iskoristiti jednom. Popusti se ne mogu kombinovati, osim ukoliko nije određeno drugačije.

Privatnost

Korišćenjem bilo kog dela našeg sajta, popunjavanjem registracije i/ili poručivanjem putem sajta, obavezujete se na poštovanje Opštih uslova poslovanja.

Molimo Vas da pogledate našu Politiku privatnosti, koja objašnjava našu upotrebu Vaših informacija koje pružate preko naše web stranice.